WELCOME

Isnin, 20 September 2010

PERJUANGAN ISLAM- SELAMAT DUNIA AKHIRAT

""Renunglah dengan mata hati..pasti terbuka kunci…""

SAHABAT yang TERPUJI ialah AL-QUR’AN..
PENASIHAT yang TERPUJI ialah AS-SUNNAH..
HARTA yang TERPUJI ialah KEIMANAN..SELAWAT..


“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"

(QS. Al-Araf (7):172)

“Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.”

(QS.At-Thaha (20): 14)

(1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (3) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

(QS. Al-Ikhlas (112): 1-4)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan